Икономическата активност в област Разград е била 61,9% през 2021

През 2021 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 43.2 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 61.9%

Общият брой на заетите лица е 39.0 хил., или 41.4% от населението на 15 и повече навършени години в областта.

YouTube

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 38.0 хиляди. Общият коефициент на заетост на населението на 15 – 64 навършени години в област Разград през 2021 г. е 54.5%. Коефициентът на заетост при мъжете (15 – 64 навършени години) е 57.2%. При жените в същата възрастова група коефициентът на заетост е 51.6%.

По стойност на общия коефициент на заетост (15 – 64 навършени години) за 2021 г. област Разград се нарежда на предпоследно място сред областите в страната. Най-висок е този показател в област София – 75.2%, а най-нисък в област Монтана – 52.5%.

През 2021 г. от всички заети лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Разград 29.7% са с висше образование, 50.0% със средно образование и 20.5% с основно и по-ниско.

При висшистите коефициентът на заетост през 2021 г. е 87.8%. Коефициентът на заетост на лицата със средно образование е 62.6%, а за лицата с основно и по-ниско образование – 29.3%.

Безработните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Разград през 2021 г. са 5.2 хиляди. През 2021 г. коефициентът на безработица за населението на 15 – 64 навършени години в област Разград е 12.0%, при средно за страната 5.3%.

През 2021 г. икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Разград са 26.6 хил., от които 12.1 хил. са мъже и 14.5 хил. жени. Коефициентът на икономическа неактивност за същата възрастова група е 38.1% – съответно 33.9% за мъжете и 42.5% за жените.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе