Промени в размера на семейните помощи за деца

Съгласно Закона за държавния бюджет от 1 април 2022г. границата за достъп до семейни помощи за деца се увеличава от 410 на 510 лв. на член от семейството за отпускане на пълния размер. Промяна има и в размера на месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20 –годишна възраст, както следва:

 • за семейство с едно дете размера на помощта става 50 лв.;
 • за семейство с две деца – 110 лв.
 • за семейство с три деца – 165 лв.
 • за семейство с четири деца – 175 лв.
 • За всяко следващо дете помощта се увеличава с 20 лв.

Ако средномесечния доход от предходните 12 месеца преди подаване на заявлението на член от семейството е между 510,01 до 610 лв., на семейството се отпуска 80 на сто от пълния размер на помощта, както следва:

YouTube

 • За семейство с едно дете размера на помощта става 40 лв.;
 • за семейство с две деца – 88 лв.
 • за семейство с три деца – 132 лв.
 • за семейство с четири деца – 140 лв.

Също от 1 април се увеличава размера на следните видове помощи:

 • месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител се увеличава с 30% – от 115 лв. на 150 лв.
 • Еднократната помощ за първокласници и осмокласници – 300 лв.
 • Месечната помощ за отглеждане на дете до 1 година – 200 лв.
 • Еднократна помощ при бременност – 150 лв.

За жени, които са неосигурени, или нямат достатъчно осигурителен стаж за обезщетение за бременност и раждане месечната помощ за отглеждане на дете до 1 година и еднократната помощ за бременност се отпускат на семейства със среден месечен доход до 610 лв. на човек.

От Агенцията за социално подпомагане всички семейства, които към момента получават семейни помощи за деца, че новите размери от 1 април ще бъдат начислени служебно от социалните служби и не се налага подаване на заявления – декларации.

Лицата и семействата, които към момента получават семейните помощи за деца до 80% от пълния размер /32 лв./, считано от 1 април 2022г. ще получат пълния размер на помощта от 50 лв. до изтичане срока на заявлението им.

В област Разград през 2021 година месечни помощи за деца са получили общо 7 278 семейства, от тях пълния размер на помощта – 6157 бр. семейства, а 1121 семейства са получили помощи  80% от пълния размер.

Месечна помощ за отглеждане на дете до 1 година са получили общо 402 майки.

Еднократна помощ за бременност са получили 172 майки.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе