24 рисунки на победители в областния конкурс „С очите си видях бедата” отиват на национален кръг в София

В 20-тото поред издание на ежегодния конкурс „С очите си видях бедата” се включиха 81 рисунки, участвали в общинските етапи от учебните заведения в Разградска област. До оценяване бяха допуснати всички творби на малки художници, а тази година за първи път бяха представени рисунки от трета категория (Деца и ученици от училища със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение).

YouTube

Жури в състав директорът на Художествената галерия Тодор Тодоров, Теодор Даскалов – зам. директор на ДТ „Антон Страшимиров”, Николай Миланов от РУО на МОН и Теодора Ненкова – мл. експерт в отдел „Образование и спорт” към Община Разград оцени рисунките и определи победителите в заседание, проведено на 28 април.

По регламент конкурсът се провежда в три категории и три възрастови групи.

В ПЪРВА КАТЕГОРИЯ: Деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование – 61 рисунки.

  1. Първа възрастова група (от 7 до 10 г.) класира на:

І-во   място – Александра Красимирова Ангелова – ОУ „Васил Левски“, с. Сушево, община Завет;

ІІ-ро място – Осман Наим Наим – СУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян, община Цар Калоян;

ІІІ-то място – Александър Добромиров Иванов – ОУ „Васил Априлов”, гр. Исперих, община Исперих.

  1. Втора възрастова група (от 11 до 13 г.) класира на:

І-во  място – Мартин Йорданов Славов – СУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян, община Цар Калоян;

ІІ-ро място – Калина Красенова Пенчева – ОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Разград, община Разград;

ІІІ-то място – Доротея Илиева Неделчева – СУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян, община Цар Калоян.

-Поощрителна награда-Пепа Митева Станева – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Хърсово, община Самуил;

-Поощрителна награда-Есин Бюрханова Веждиева – ОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Разград, община Разград;

-Поощрителна награда-Мелда Хасанова Хюсеинова – ОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Разград, община Разград;

-Поощрителна награда-Христиана Манолова Кившанова – ОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Разград, община Разград;

-Поощрителна награда-Емине Сейхан Амид – СУ „Христо Ботев“, гр. Лозница, община Лозница.

  1. Трета възрастова група (от 14 до 18 г.) класира на:

І-во     място – не се присъжда;

ІІ-ро   място – Селчук Бейсим Хасан – СУ „Христо Ботев”, гр. Кубрат, община Кубрат;

ІІІ-то място – Росица Йонкова Василева – Професионална гимназия, гр. Кубрат, община Кубрат.                                                  

ВЪВ ВТОРА КАТЕГОРИЯ: Деца и ученици от специализирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство – 17 рисунки.

  1. Първа възрастова група (от 7 до 10 г.) класира на:

І-во  място – Хелин Мухарем Али – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград, община Разград;

ІІ-ро място – Ефсун Юнерова Юкселова – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград, община Разград;

ІІІ-то място – Нихал Али Абтула – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“ гр. Разград, община Разград.

  1. Втора възрастова група (от 11 до 13 г.) класира на:

І-во  място – Росица Енчева Василева – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград, община Разград;

ІІ-ро място – Рая Даринова Димитрова – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград, община Разград;

ІІІ-то място – Асмин Ахмедова Османова – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград, община Разград.

  1. Трета възрастова група (от 14 до 18 г.) класира на:

І-во  място – не се присъжда;

ІІ-ро  място – не се присъжда;  

ІІІ-то място – не се присъжда.

-Поощрителна награда-Михаил Даринов Димитров – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград, община Разград;

-Поощрителна награда-Таня Калоянова Гунчева – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград, община Разград.

В ТРЕТА КАТЕГОРИЯ: Деца и ученици от училища със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение – 3 рисунки.

  1. Втора възрастова група (от 11 до 13 г.) класира на:

Поощрителна  награда  на Мерат Назмиев Саметов – ОУ „Васил Левски“, с. Беловец, община Кубрат.                                                  

  1. Трета възрастова група (от 14 до 18 г.) класира на:

І-во  място – Есмерай Кръстев Христов – Професионална гимназия, гр. Кубрат, община Кубрат;                                                 

ІІ-ро  място –Халилджан Ахмед Халил– Професионална гимназия, гр. Кубрат, община Кубрат;                                                  

ІІІ-то място-не се присъжда.

Отличените рисунки от областния кръг на Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” – 2022 ще бъдат включени в националния кръг на конкурса, който ще се проведе през месец юни в София. Преди да отпътуват те ще бъдат изложени в Художествена галерия „Проф. Илия Петров”. Наградените деца ще получат призовете си в Седмицата на пожарната безопасност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе