Проведе се заседание на Областния оперативен екип към Областния съвет за превенция на домашното насилие

Днес в с. Стражец се проведе заседание на Областния оперативен екип на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград.

В заседанието, което бе открито и ръководено от заместник областният управител г-н Драгомир Златев, участваха д-р Георги Милков – Изпълнителен директор на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие”, г-н Светлин Симеонов – директор на дирекция „АПОФУС“ и заместник председател на Областния съвет в Областна администрация Разград, г-жа Татяна Костова – Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, г-жа Ивелина Игнатова – адвокат, г-н Ангел Петков – Началник на Регионално управление на образованието, г-жа Радостина Неделчева – директор на дирекция „Социално подпомагане“ град Разград, г-жа Росица Калинова – директор на дирекция „Социално подпомагане“ град Кубрат, г-н Димо Борисов – АК град Разград и г-н Петър Василев – Център за обществена подкрепа към СНЦ „Жанета“ град Разград.

YouTube

Целта на заседанието беше обсъждане на актуални въпроси по дейността на ОСПДН и подготовка на годишно заседание на съвета през месец юни 2022 г.

В началото на заседанието г-н Симеонов представи резултатите от работно посещение на членове на ОСПДН в с. Стражец, където е и седалището на Центъра за съзидателно правосъдие за обмен на опит с професионалисти по прилагането на ЗЗДН и превенцията от домашно насилие. Впечатления от работното посещение споделиха и г-н Ангел Петков, г-жа Глория Костова и г-жа Ивелина Игнатова. Всички оцениха посещението като особено полезно и се обединиха около мнението, че установените контакти ще позволят обмен на идеи и подобряването на сътрудничеството между отговорните институции и организации при прилагането на ЗЗДН в област Разград и, че тя има иновативни модели на работа в сферата на домашното насилие, които могат да бъдат разпространени като добри практики и в други области.

Присъстващите на заседанието се обединиха около мнението, че е нужна повече работа по превенция на домашното насилие и възпитаването на децата и младите хора по неговото разпознаване и нетърпимост към случването му, защото по-голяма част от работата на институциите е постфактум, когато вече насилието се е случило.

В края на срещата г-н Светлин Симеонов представи пред оперативния екип грамота в конкурс за „Добри практики 2020“ в категория „Социално подпомагане“, удостояващ приноса на Областна администрация в така важната и значима за обществото тема.

Областният съвет за превенция на домашното насилие в област Разград е структура, която обединява усилията на компетентните институции в процеса на превенция с домашното насилие.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе