Областният съвет за превенция на домашното насилие в област Разград с набелязани мерки и послание за превенция

Вчера, 4 август 2023 г., Областният управител на област Разград Владимир Димитров събра представители на всички отговорни страни, имащи отношение…

„Превенция чрез добротворчество – Един ден без джобни“ акцент в дейността на МКБППМН-Кубрат за 2023 година

През 2023 година кубратската комисия ще работи по новата си превантивно-образователна програма „Любовта, като образователен, възпитателен и превантивен метод“, която…

Обучение на тема „Превенция-рисково поведение на пътя. Безопасност на движението по пътищата“

Педагогическият екип на 113-то столично средно училище „Сава Филаретов“ премина обучение на тема „Безопасност на движението по пътищата“ в Хисар…

Педагози от кубратско училище са първите читатели на изданието на МКБППМН-Кубрат „Знанието е превенция“

Както обяви през лятото, с началото на новата учебна година, местната комисия започна да разпространява методическото помагало „Знанието е превенция“ …