„Превенция чрез добротворчество – Един ден без джобни“ акцент в дейността на МКБППМН-Кубрат за 2023 година

През 2023 година кубратската комисия ще работи по новата си превантивно-образователна програма „Любовта, като образователен, възпитателен и превантивен метод“, която…

Обучение на тема „Превенция-рисково поведение на пътя. Безопасност на движението по пътищата“

Педагогическият екип на 113-то столично средно училище „Сава Филаретов“ премина обучение на тема „Безопасност на движението по пътищата“ в Хисар…

Педагози от кубратско училище са първите читатели на изданието на МКБППМН-Кубрат „Знанието е превенция“

Както обяви през лятото, с началото на новата учебна година, местната комисия започна да разпространява методическото помагало „Знанието е превенция“ …

Областният управител Гюнай Хюсмен посети ДЛС“Воден-Ири Хисар“ във връзка с превантивните мерки срещу АЧС

Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и заместник областният управител Нурие Црънгалова посетиха ДЛС“Воден–Ири Хисар“, за да видят на…