Искат повишение на прага за задължителна регистраиця по ДДС

Със свое решение правителството одобри подаването на Искане от Република България за дерогация от разпоредбата на чл. 287 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност за повишаване на прага за обща регистрация за целите на ДДС с цел да опрости процедурата за събирането му, съгласно чл. 395 от същата директива.

Поисканото от страната ни включване на 31 декември 2024 г., като краен срок на действие на специалната мярка, е съгласувано с влизането в сила на Директива (ЕС) 2020/285. В нея се предвижда, че от 1 януари 2025 г. държавите членки трябва да започнат да прилагат националните разпоредби, които те трябва да приемат, с цел привеждане в съответствие с нея.

YouTube

Исканата дерогация представлява промяна на прага за обща ДДС-регистрация от 26 500 евро на 51 130 евро. Този праг ще се прилага за данъчно задължени лица, установени на територията на страната, които искат да се възползват от специалния режим за малки и средни предприятия, при условие, че са налице законовите условия, свързани с упражняването на това право.

Прилагането на тази мярка от страна на България няма да засегне лицата, които не желаят да прилагат специалния режим на облекчения за малките предприятия и както и досега, те ще продължават да могат да се регистрират доброволно за целите на ДДС облагането (чл.100 от ЗДДС). Предвид обхвата на режима, за повишаването на чийто праг се иска дерогацията, мярката не следва да обхване етапа на крайното потребление.

Исканата дерогация ще даде възможност на страната ни да подобри събираемостта на ДДС и да противодейства на данъчните измами с този данък.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе