Започва ремонтът на улиците „Юмрукчал“ и „Любен Каравелов“

Снимка: Община Разград

Заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев извърши оглед на дейностите по ремонта на две улици в Разград – „Юмрукчал“ и „Любен Каравелов“. Рехабилитацията на двата натоварени пътни участъка е част от капиталовата програма на Община Разград, извършва се със средства от общинския бюджет.

За извършване на ремонтните дейности бе проведена обществена поръчка с прогнозна стойност 118 000 лв. с предмет „Извършване на основен ремонт на улица „Любен Каравелов“ гр. Разград- изход за гр. Исперих(от кръстовището с ул. „Княз Борис“ до ул. „Бърни Бърнев“ гр. Разград) и ул. „Юмрукчал“ гр. Разград (от ул. „Жеравна“ до ул. „Ивайло“ гр. Разград)“. Обществената поръчка бе спечелена от „Пътно строителство“АД.

YouTube

Само една от двете улици е затворена от днес, докато се извършва ремонтът по нея – „Любен Каравелов“, където участъкът за ремонт е с площ 2300 кв.м. Предвиден е обходен маршрут – през улиците „Бърни Бърнев“ и „Св. Климент“. В периода на ремонта живущите на ремонтиращата се улица могат да паркират автомобилите си в съседните улици, в гаражите си или на обособени места пред имотите си, но не и на пътното платно.

В момента по ул. „Любен Каравелов“ се извършва подготовка за ремонта по отношение на повдигане на шахтите и отоците. Те са отворени и изрязани, ще им се поставят нови нивелиращи се капаци, които ще могат да се изравнят с нивото на улицата.

Профилиране и изравняване се извършва и на ул. „Юмрукчал“, където предвиденият за ремонт участък е с площ 4 930 м. Тя няма да бъде затваряна за движение, тъй като е по-широка и има възможност и докато строителната фирма работи, да преминават автомобили – обясни в разговор със заместник-кмета Добрин Добрев техникът по асфалтополагане във фирмата-изпълнител Пътно строителствоТургай Хюсеинов. Ако метеорологичното време позволи, асфалтирането на „Юмрукчал“ е предвидено за утре и вдругиден – 17 и 18 май.

Съгласно подписания между възложителя  Община Разград и изпълнителя „Пътно строителство“АД договор срокът за изпълнение на обществената поръчка е 20 календарни дни,  считано от датата посочена във възлагателно писмо от страна на Възложителя. Възлагането на видове СМР, включени в  предмета на поръчката, следва да е съобразено с метеорологичните  условия изискуеми съгласно нормативната уредба за тяхното изпълнение.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе