От 2 до 4 юни учители от ОУ „Иван С. Тургенев” гостуваха и обмениха опит по програма „Иновации в действие” в Шумен

На срещата в училището – домакин взеха участие още учители от ОУ „Отец Паисий”, гр. Разград и СОУ „Васил Левски”, гр. Шумен. На проведената кръгла маса на тема: „Иновации в действие – популяризиране и мултиплициране на добри иновации“ учителите от ОУ „Ив. С. Тургенев” М.Йорданова, С.Маринова , С. Мехмед и П. Христова, заедно със своите ученици представиха проекти, разработени в часовете по занимания по интереси в училищния иновативен проект  ,,Генерация Алфа в дигитална надпревара”, в който основен метод на преподаване е  проектно –  базираното обучение. Участниците в срещата се убедиха, че работейки по този проект, тургеневци бяха поставени в реална конкурентна среда, в която демонстрираха своите знания и придобиха умения на XXI в., изградиха STEM и лидерски умения и  качества за работа в екип, успяха да развият личния и творческия си потенциал. Работейки цяла година по проекта, учениците от начален етап надградиха ключови компетенции и добродетели, популяризираха творчески идеи, комуникираха в динамична, виртуална среда.

Участниците в мобилността за сътрудничество и обмяна на иновации наблюдаваха уроци по „Дигитална компетентност, информационни и комуникационни технологии“, бинарен урок с ученици от групите Арт терапия – Изобразително изкуство и Арт терапия – Музикотерапия с ръководители Десислава Чакърова и Светлана Божилова на тема: „Абстрактна композиция по музикално произведение“. Нашите ученици участваха активно в урочната дейност на съучениците си от училището – домакин.

Обмяната на иновации в образованието се оказа много добра възможност за споделяне на добри практики в изграждането на модерно училище, съобразено с новите тенденции в образователно-възпитателния процес.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе