Вижте къде няма да има ток на 21 юни в Разград и региона

В периода 17.06.2022 – 21.06.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград в района на трафопостове „Хъш“,“Езеро“, „Исперихски път“, „Северен булевард“ 1, Вилна зона „Разград“, „БКС“, „Бутални болтовe“. Смущенията ще бъдат в делничните дни за посочения период.

В периода 17.06.2022 – 21.06.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград, Исторически музей Абритус, Домостроителен комбинат, Гробищен парк, ВС 110 kV Лудогорие, МТТ „Шахтов кладенец“ Пороище, ВЕЛ 20kV Водолей,Фирма „Гранекс“, Складове „Холидей“ ЕООД, ТП „Гранекс“ , ТП „ГУСВ“ , с.Градина, ТП „Вълчи Ями“, ТП „Тайфун“,ТП „Хижа“ с. Островче, с. Манастирско, с. Синя вода, Мобилни клетки „А1“ и „Виваком“, с. Сейдол, с. Тръбач, Мандра „Еделвайс“, с. Трапище, ТП „Тухларна“ с.Трапище, с.Чудомир, ТП „ТКЗС“ с. Чудомир. Смущенията ще бъдат в делничните дни за посочения период.

YouTube

В периода 17.06.2022 – 21.06.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: мужду гр. Разград и с. Пороище, MTT „Автокъща“ МТТ „Елен“, „Асфалтова база Пороище“, „Боаза Пороище“, „Метан станция“; с. Пороище; с. Ушинци; с. Каменар; „Трафопост 2“ и ТП „ТКЗС“ в с.Гороцвет; с. Бели лом, „Язовир Бели лом“, Фирма „Гранекс“, Складове „Холидей“ ЕООД, ТП „Гранекс“ , ТП „ГУСВ“ ; с.Гра дина, ТП „Вълчи Ями“, ТП „Тайфун“, ТП „Хижа“ с.Островче; с. Манастирско; с. Синя вода, Мобилни клетки „А1“ и „Виваком“; с. Сейдол; с. Тръбач, Мандра „Еделвайс“ с. Трапище, ТП „Тухларна“; с. Чудомир, ТП „ТКЗС“.

В периода 17.06.2022 – 21.06.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград, местност „Простор Лозя“,ТП „Простор“; ТП“ КПЦ“ ; ТП „ГРС“ – Булгартрансгаз ; ТП „Гранит“ ; с. Радинград ; ТКЗС Ушинци ; ТП „Мелница“ ; Мобилна клетка Виваком ; с.Желязковец ; Помпени станциии ВИК ; с.Мортагоново ; МТТ “ Птицеферма“ с.Мортагоново; с.Самуил ; с.Богомилци ; с.Хума; Мобилна клетка „Теленор“ ;; с.Веселина ; ТП1 Гороцвет; ТКЗС с.Гороцвет; ТП „ГРС“ с.Студенец; с.Ловско ; с.Крояч ; ТП „Сушилни“ с. Крояч ; ТП „ЕСПУ“ гр.Лозница. Смущенията ще бъдат в делничните дни за посочения период.

В периода 20.06.2022 – 24.06.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Осенец, ТП 5 на улици: “Стефан Радков“, „Люлин“, “Родопи“, „Н. Методиев“, “Тича“, „Бузлуджа“, “Арда“, “Стара река“.

В периода 20.06.2022 – 21.06.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Осенец,абонати от ТП 2 и улици: „Стефан Радков“, „Витоша“, „Странджа“, „Мусала“, „Генерал Скобелев“, „23 Септември“, „Княз Дондуков“, „Р. Петров“, „Апшерон“, „Камчия“, „Спас Николов“, „Бели Лом“.

В периода 17.06.2022 – 21.06.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр.Разград: „СМК“, „Пътно поддържане“, „Пътконсулт“, „Фабрика Орел“, „Порцелан“, „ДСО“, „Книгоразпространение“, Гаражи на ДТ „А.Страшимиров“, ул. „Червен“, „Дряново“ и ул.“Каварна“. Смущенията ще бъдат в делничните дни за посочения период.

В периода 17.06.2022 – 21.06.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр.Лозница ; БКТП „Агро“ и БКТП „Хлебозавод“ гр.Лозница ; ПС „Каменна чешма“ ; ПС ВИК; Завод „АРМА“; ТП9 Лозница ТП „Хладилмик ; ТП „Бензиностанция“ ; ВС „Пароцентрала“ гр.Лозница; ТП „Краварник“ с.Ловско и МТТ „ТИС“ с.Ловско ; ПС „Напояване“. Смущенията ща бъдат в делничните дни за посочения период.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе