Ученици от четири разградски гимназии дискутираха по темата „Нашето поколение и зависимостта към психоактивните вещества“

По метода „Световно кафене“ ученици отбелязаха  26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата на нелегалния трафик на наркотични вещества.

Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ и Превантивно-информационен център /ПИЦ/ към него организираха и проведоха интересен дебат-дискусия по метода „Световно кафене“ днес в ресторант „Лес“. Включиха се ученици от НПТГ„Шандор Петьофи“, ПГИ„Робер Шуман“, ПГПЧЕ„Екзарх Йосиф“, ППМГ„Академик Никола Обрешков“.

YouTube

Децата бяха придружавани от своите ръководители, които са педагогически съветници или психолози от съответното училище. Методът „Световно кафене“ се  използва за творческо решаване на проблеми и чрез него се насърчава сътрудничеството и споделянето на нови идеи и мнения от всички участници в групите. Учениците бяха  разделени  на четири екипа и бяха седнали  на определените за тях маси. Всяка маса пренесе участниците в дискусията в определен град със снимка и кратка история за него. Целта беше дискутиращите да си представят и да влязат в атмосферата на града с приятна топла напитка,  дребни сладки и да поговорим по дадената тема. На всяко работно място бяха оставени предварително подготвени материали за работа.

Приятната неформална атмосфера предразположи учениците да работят с голямо желание по темата „Нашето поколение и зависимостта към психоактивните вещества“. Всяка група имаше поставени въпроси, като: “Как си представяте помощта за човек, който знаете че употребява ПАВ?“, „Как ме засяга живота на близък в семейството, когато той употребява наркотици?“, „Как бих постъпил, ако приятел ми предлага наркотици, ще повлияе ли на приятелството ни?“, „Съзависимост – чували ли сте за това? Какво представлява  според Вас?“.

Участниците имаха за задача да предложат решение или да дадат идеи за решение. На равни интервали от време (например 10 мин.) учениците се местеха на другите маси, като на всяка маса оставаше по един домакин, който да обобщава информацията от предходния разговор и да записва новите идеи на новата група. Целта беше четирите групи ученици да минат през четирите маси на „Световното кафене“ и в непринудена атмосфера да споделят своите идеи. По този начин разговорите се обогатяваха чрез кръстосването на идеи, генерирани в предишни разговори с другите участници. В края на процеса всяка група се върна на първоначалното си място. Групите обобщиха основните идеи, а домакините на групите представиха резултатите пред аудиторията.

Целта на това събитие беше да се предизвика размисъл в младите хора по темата за употребата на наркотици и да се види какво е отношението им към това социално явление.

След края на „Световното кафене“ се проведе интересна викторина с въпроси по темата.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе