С евросредства ще обновяват птицеферма в село Киченица

Снимка: Областен информационен център - Разград

Разградската фирма „Денимал” ООД подписа договор за изпълнение на проект „Изграждане на сграда и гаражи – входен филтър за работници и външни посетители, ограда, фотоволтаична централа 30 кW и закупуване на технологично оборудване за птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери в село Киченица, община Разград”. Това става ясно от информация на ОИЦ-Разград.

Еврофинансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. в рамките на Целевия прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство” по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.  

YouTube

Общата стойност на проекта е 127 915 лева, от които 63 957 лева са безвъзмезна финансова помощ, а останалите – собствено участие на бенефициента.

Инвестицията е свързана с изпълнение на програмата за биосигурност и подобряване на производствените условия в птицефермата. Проектните дейности включват изграждане на нова сграда с гаражи за съхранение на селскостопанската техника след дезинфекция, намиращи се на входа на птицефермата. Тя ще служи като филтър за работници и външни посетители, ще разполага със съблекални за лично и служебно облекло и баня, обслужващи дейността на птицефермата. Ще има помещения за охраната и за почивка на работниците с кухненски бокс. Гаражите ще бъдат в отделен пожарен сектор.

Ще бъде изградена 393 линейни метра ажурна ограда за ограничаване достъпа на хора и животни до птицефермата. Това е от голямо значение за предпазване на отглежданите птици от болести от външни приносители, както и за подобряване на биосигурността в обекта. Ще се извърши вертикална планировка на площ от 1490 кв. метра. Ще се изградят бетонова настилка и тротоари около сградите. Върху покривното пространство на Хале №3 на животновъдната ферма ще бъде монтирана фотоволтаична централа за собствени нужди, с инсталирана мощност 30 кW. За Сгради №1 и №2 ще се закупи ново технологично оборудване – поилни и отоплителни системи.

Очаква се проектните дейности да приключат през октомври 2023 година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе