В петък представят проекта „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“

Община Разград организира на 22 юли (петък) от 11 часа в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ стартова пресконференция по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“.

На пресконференцията ще бъдат официално представени параметрите на проекта – срок, бюджет, принос на Европейския съюз, основни цели и дейности, очаквани резултати и др.

YouTube

Проектът „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“ се осъществява в рамките на Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на Община Разград 2020 по процедура №BG16RFOP001-1.023 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Основната цел на проекта е подпомагане енергийната ефективност и модернизация на културната инфраструктура в община Разград в подкрепа на развитие на местната общност, основано на знание, творчество и съвместен културен живот.

Общата стойност на проекта е 825 295,62 лв., по него строително-ремонтни работи ще бъдат извършени в три културни институции: Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“, Етнографски музей-Разград и Музикална школа „Илия Бърнев“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе