Лазар Мичев бе поощрен с отличие „Служебна благодарност и грамота“ от СК на ВСС

Съдийската колегия на ВСС поощри с отличие „Служебна благодарност и грамота“ 48 административни ръководители на съдилища за образцово изпълнение на служебните задължения и изпълнение на конкретни задачи при изготвяне на необходимите аудиозаписи за обучение на софтуерния продукт „войс-то-текст” по проект „Разработка и внедряване в съдебната система на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (VOICE-TO-TEXT) и съпътстващи системи за обработка“ изпълняван от Висшия съдебен съвет. Сред тях е и председателят на Окръжен съд-Разград Лазар Мичев. 

Сред отличените административни ръководители от Разградски съдебен район са още председателите на Районен съд-Исперих Елица Бояджиева-Георгиева, на Районен съд-Кубрат – Албена Великова и на Административен съд-Разград – Светла Робева.

YouTube

Председателите имат принос за изготвянето на около 2 000 часа аудио записи на съдебни актове с различна материя (наказателна, гражданска, административна), съдържащи голям обем терминология, синхронизирани със съответния текст, и които ще бъдат използвани при обучението на системата.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе