Магистрати посетиха две училища по Образователната програма на ВСС и МОН

В рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в два последователни…