Среща на социалните услуги в Кубрат

В Кубрат се проведе обучителна среща на социални работници и специалисти от област Разград. В дискусията коментари и изложения по актуалните теми, свързани с предстоящи проекти и програми направи директорът на дирекция социално подпомагане в гр. Велико Търново Росица Димитрова в присъствието на управителя на Дневния център за хора с увреждания в Кубрат Танжу Фетта, управителят на Центъра за обществена подкрепа в лудогорския град Кенан Алиев, социални експерти и работници от общините Кубрат, Цар Калоян, Цар Самуил и Лозница

По време на срещата лекторът маркира предстоящи важни моменти от националните програми, както и основните насоки на Плана за възстановяване и устойчивост, в който фокусът е поставен върху предоставянето на грижи за деца, възрастни хора и пълнолетни лица с увреждания.

YouTube

За първи път след влизането в сила на Закона за социалните услуги и част от неговата поднормативна уредба, пред работещите в сферата на социалните услуги беше представена същността, новите моменти и спецификите в Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, подзаконовите нормативни актове, Наредбата за планиране на социалните услуги и Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

По време на обучението се разви много задълбочена дискусия, в търсене на отговори на въпроси от практическата работа по места на доставчиците, ръководителите и специалистите от социалните услуги. Срещите с социалните представители ще продължат с допълнителни дискусии.

СРЕЩА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В КУБРАТВ Кубрат се проведе обучителна среща на социални работници и специалисти от област…

Posted by Община Кубрат on Thursday, August 18, 2022

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе