От 1 септември ще можем да вадим електронно свидетелство за съдимост

Всеки български гражданин, без значение къде е роден, ще може да заяви и да получи електронно свидетелство за съдимост, включително ако е осъждан или реабилитиран. Единственото условие за това е да разполага с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Това предвиждат промени в Наредба № 8 от 26.06.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, изготвени в Министерството на правосъдието и публикувани за обществено обсъждане днес.

YouTube

С промените значително се разширява и обхватът на електронните свидетелства за съдимост, които до момента се издават само за неосъждани лица и за такива, родени на територията на България.

Измененията в наредбата предвиждат електронни свидетелства за съдимост и служебни електронни свидетелства за съдимост вече да се издават за:

  • Неосъждани
  • Осъждани
  • Реабилитирани
  • Амнистирани и/или с наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс

Целта на измененията е да се облекчи административната тежест върху гражданите, като им се спести необходимостта лично да подават заявление за издаване на свидетелство за съдимост в бюрата по съдимост.

Това ще стане възможно след въвеждането в експлоатация на новоизградената Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ с централна база данни и интеграцията й с други информационни системи, предвидено за 1 септември 2022 г. Централизираната система се създава и поддържа от Министерството на правосъдието.

Заявяването на електронни свидетелства за съдимост ще е възможно и за българските граждани, които не са родени в България. Онлайн услугата в Централизираната автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ ще е достъпна и от чужбина, при условие че заявителят притежава КЕП.

Издаваните електронни свидетелства за съдимост ще са официални удостоверителни документи.

ЦАИС „Съдебен статус“ по служебен път ще обменя информация с външни системи като Информационна система „Изпълнение на наказанията“  (ИСИН), Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе