Безплатна детска кухня за 200 деца от 10-месечна до 3-годишна възраст

200 деца от община Разград на възраст от 10 месеца до 3 години ще получават безплатно обедно детско меню. Това става възможно след подписване днес на Партньорско споразумение между Община Разград и Агенцията за социално подпомагане за реализиране на дейностите по Проект BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“, финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Целевата група по проекта е деца на възраст от 10 месеца до 3-годишна възраст, като общият капацитет е 200 деца.

YouTube

Документи за ползването на Детската кухня се приемат в Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Разград с административен адрес: гр. Разград, бул. „Княз Борис“ № 72, като всеки един кандидат-потребител ще бъде оценяван от социалната служба по един от следните критерии:

  • Най-нисък доход на член от семейството;
  • Най-ниска възраст на детето;
  • Дете сирак;
  • Деца с увреждания (за тях не се взема предвид доходът на семейството).

Всеки одобрен потребител ще може да получава своето обедно детско меню от кухнята на Детска ясла „Слънчево детство“-Разград с административен адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел“, след получена информация от Община Разград.

Допълнителна информация може да бъде получена и на телефон 084/618-218 и отдел „Социални услуги и здравеопазване“ в община Разград.

Продължителността на проекта е до 30 септември 2025 г., като в този период социалните служби ще извършват проверки относно това дали потребителите продължават да отговарят на условията, ще се приемат и нови заявки.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе