Какви са условията за използване на услугите за регистрация и представителство на европейски патент?

При регистрация на патент вие поучавате изключителни права върху изобретенията си. Периода на валидност обикновено е 20 години като няма опция за удължаване на валидността на този тип интелектуална собственост. Когато сте предявили права върху изобретението то това на практика означава, че друг не може да използва или представя като свое вече патентованото изобретение. Важно е да знаете, че освен период на валидност има и териториален обхват на това ви право на собственост. Все повече изобретатели осъзнават необходимостта от това да се възползват от регистриране на европейски патент, който всъщност им дава възможност за защита с много по-широк обхват, а именно в страните членки на Европейския съюз както и други, които са сключили споразумение с общността.

Какво представлява Европейския патент?

В случай, че нямате амбиция за широк обхват на действие на патента върху изобретението и по ваша преценка е достатъчно да си гарантирате защита на по-ограничено регионално ниво то можете да подадете заявление в Патентното ведомство на страната, в която желаете да упражните това си право. Всяко местно патентно ведомство може да регистрира изобретението ви при положение, че отговаряте на съответните изисквания.

YouTube

В случай, че спецификата на вашия интелектуален труд е приложим и с възможност за използване на по-високо ниво като обхват то ще бъдете посъветвани от консултантите, с които работите да не се ограничавате с минималистична територия, а да подадете заявление за регистриране на европейски патент. На практика това ви гарантира:

 • Защита на европейско равнище;
 • Повече възможности за извличане на дивиденти от продажба на правото на използване на такъв тип изобретение;
 • Възползвате се от единна система за регистриране на патенти и други.

Много са ползите от този по-широк териториален обхват на защита, която получавате. За да бъдат спестени обаче доста усилия както и излишни разходи основния съвет, който ви даваме е да се възползвате от услугите на компетентни консултанти, които има достатъчно опит в тази област.

Какъв тип услуги представят фирмите, съдействащи за регистриране на европейски патент?

При подаването на заявление за европейски патент трябва да знаете, че се работи със специализира платен софтуер. Необходимостта от използването за регистрирането на  европейски патентен представител е очевидна, тъй като няма как да предприемете сами съответните действия за спазването на процедурата по подаване на заявка както и останалия пакет от документи, които са изискуеми.

Правилно е да се насочите към специалисти, които имат достатъчен опит в сферата и са в състояние да ви подсигурят по-добри условия за коректно извършване на услугата. Определящо е да се подходи професионално, тъй като това на практика би ви спестило доста средства и усилия. Какво получавате от наемането на консултанти и кои са видовете услуги, от които можете да се възползвате? представителството всъщност се оказва изключително важно по отношение на осигуряване на правна защита на вашето изобретение. Ето го списъка с услуги, от които бихте могли да се възползвате що се отнася до подаването на заявка за европейски патент:

 • Оформяне на коректна заявка, която е съобразена със спецификата на вашето изобретение;
 • Представителство в съответните институции, които са свързани с подаване и обработка на заявката;
 • Съдействие за оформяне на договор за патентно коопериране;
 • Представителство по РСТ заявки;
 • Предприемане на действия по процедури за оспорвания или обявяване на недействителност на европейски патенти;
 • Процесуална защита при нарушения;
 • Валидиране на европейски патент;
 • Поддържане действието на патенти;
 • Извършване на патентни търсения и проучвания;
 • Предоставяне на консултации и стратегии за патентоване и други.

Определено сами с целия процес няма как да се справите. Екипите, които предоставят такива услуги са добре подготвени и компетентни относно целия списък с изискуеми документи, които следва да представите с оглед на това да се елиминират всякакви грешки, които могат да възникнат в хода на подаването на заявката.

По този начин си гарантирате експедитивност, качество на услугата както и положителен резултат, посочват и тук.

Цени

Всяка услуга, която с отнася до регистриране на някакъв вид интелектуална собственост от представител какъвто са именно консултантските фирми, се базира на определена тарифа. Цените на услугите се определят строго индивидуално. Не практика те зависят от това до какъв набор компетентности ще се разпростре представителството. Спецификата на интелектуалната собственост е в това да се постигне ефективна защита на вашето изобретение с максимално голям териториален обхват. И точно поради това при заявен интерес е важно да се вземат под внимание различни обстоятелства, които се отнасят до регистрирането на съответния патент, който да е валиден в пределите на Европейската общност.

Представителството при регистриране както и защита на интелектуална собственост се изразява в това да можете да се възползвате от:

 • Професионално отношение;
 • Качествена услуга;
 • Компетентност на специалистите;
 • Спазване на съответната нормативна уредба на общността и други.

Цените при тези услуги не са ниски, но това от своя страна ви подсигурява едно безупречно експедитивно, коректно, професионално обслужване на високо ниво.

Осигуряването на защита на всякакъв тип интелектуална собственост и в основата на това да можете да бъдете сигурни опазването на вашия интерес спрямо труда ви.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе