„Топлофикация – Разград” АД търси: Диспечер „Топло- и електропроизводство и топлопреносна мрежа”

„Топлофикация – Разград” АД обявява подбор за позиция: Диспечер „Топло- и електропроизводство и топлопреносна мрежа”

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

YouTube

 • Ръководи правилното протичане на производствения процес, като осигурява работа на ко–генератора и водогрейните котли с оптимални технико–икономически показатели.
 • Стриктно спазва правилата за работа, като оператор на топлоснабдителна система.
 • Осъществява ежедневен оперативен контрол по координация на работата, спазването на трудовата и технологична дисциплина и правилата за безопасност на труда.
 • Взима участие във всички зависещи от него мерки за отстраняване на откритите нарушения, недостатъци в експлоатацията на съоръженията и в организацията на персонала в смяната.
 • Работа на сменен режим.

ОТ ВАС СЕ ОЧАКВА:

 • Средно техническо или висше образование със специалност „Ел. енергетика”, „Ел. централи и мрежи”, „Топлоенергетика”, „Топлотехника” и подобни.
 • Допълнителни квалификации – удостоверение за огнярска правоспособност.
 • Професионален опит – може и млад специалист.
 • Умения за работа с MS Office.
 • Езикова подготовка – владеене на английски език ще се счита за предимство.
 • Прецизност, отговорност, организираност, умение за работа в екип.

Желаещите могат да кандидатстват за съответната позиция в сайта на Овергаз в секция „Кариери“. От дружеството ще се свържат само с кандидатите, одобрени за интервю.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе