18 докладни записки прие на априлското си заседание Общински съвет-Разград

18 докладни записки, внесени от ръководството на Община Разград на заседание на Общинския съвет, получиха подкрепа от местните парламентаристи на…

На заседания на постоянните комисии обсъдиха 19 докладни записки за априлската сесия на местния парламент

На заседания на постоянните комисии общинските съветници обсъдиха 19 докладни записки за априлската сесия на местния парламент. Заседанието на Общинския…

КЕВР утвърди цената на природния газ за м. април 2021 г., цените на парното, топлата вода и тока не се променят

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД…