Правителството одобри законопроект за промени на Закона за чужденците в България

Правителството одобри проектозакон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Документът цели прецизиране на отделни разпоредби…