Лекция за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ в СОУ „Христо Ботев“-Лозница

Подготовката на учениците за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ е отговорна задача, която се…

Министър Николов: Координираните усилия и солидарността са от решаващо значение за преодоляване на кризата с енергийните цени

Координираните усилия и солидарността между държавите са от решаващо значение за преодоляване на кризата с енергийните цени. Това каза министърът…