Министър Николов: Координираните усилия и солидарността са от решаващо значение за преодоляване на кризата с енергийните цени

Координираните усилия и солидарността между държавите са от решаващо значение за преодоляване на кризата с енергийните цени. Това каза министърът на енергетиката Александър Николов, който участва в Световния енергиен форум 2022 в Дубай, Обединените арабски емирства. В рамките на панела, свързан с европейската енергийна криза, министър Николов даде пример с рамката за временна помощ, предоставена в подкрепа на националните бюджети като една от съществените мерки за осигуряване на достъпна, сигурна и устойчива енергия на европейско равнище.  По думите на министър Николов ключовите усилия са свързани с ускореното и рационализирано внедряване на енергия от възобновяеми източници и чисти газове, с акцент върху биогаза и водорода, както и незабавното завършване на липсващата енергийна инфраструктура. Този процес обаче следва да отчита националните особености и да зачита изцяло правото на държавите-членки да избират най-подходящите енергийни решения в своя собствен микс.Енергийният министър изтъкна също и необходимостта от насочване на усилията към подготовка на енергийните системи за следващия зимен период – като условие за сигурност на енергийните доставки. От ключово значение е да се предприемат незабавни действия за презареждане на европейските газови хранилища, допълни министър Николов. По неговите думи, настоящата ситуация изисква и критичен преглед на политиката на ЕС за енергийна сигурност и диверсификация на доставките, както и на приоритетите за критичната инфраструктура и политиката за финансиране.

Засилването на диалога с ключови производители и доставчици на втечнен природен газ, увеличаването на втечнения природен газ и диверсификацията на вноса по тръбопроводи на конкурентни цени, както и оптимизиране на LNG терминалите и съоръженията за съхранение на газ са ключови условия за енергийна сигурност в контекста на настоящата ситуация. Предложението на Европейската комисия газовите хранилища на ЕС да бъдат запълнени до най-малко 90 % от техния капацитет до 1 ноември всяка година, с междинни цели за всяка държава-членка през февруари, май, юли и септември, заслужава внимание, акцентира министър Николов. Той беше категоричен, че усилията за установяване на общ подход на равнище ЕС за освобождаване на стратегическите петролни запаси в случай на извънредни ситуации трябва да продължат.

YouTube

В рамките на визитата си в Дубай министър Николов даде интервю за арабското подразделение на Скайнюз.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе