МКБППМН-Кубрат с празничен жест към детското отделение на кубратската болница по случай 1 юни

 В навечерието на 1 юни-международният ден на детето, местната комисия за борба срещу противообществените прояви  на малолетните и непълнолетните в…