Кметът Бояджиев подписа договор за сътрудничество с фирма за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили

Започват дейностите по разрешаване на проблема с излезлите от употреба МПС, изоставени от собствениците им на паркинги общинска собственост. Кметът…

Подписаха споразумение с МРРБ за реконструкция на улични водопроводи в югозападната част на Разград

Заместник-кметът и изпълняващ длъжността Кмет на Разград Добрин Добрев подписа днес споразумение с МРРБ за финансиране изпълнението на проект „Реконструкция…

Кметовете на Разград и Гьокчеада подписаха Предварително съгласие за съвместно сътрудничество и културен обмен

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев и Кметът на Община Гьокчеада Юнал Четин подписаха Предварително съгласие за съвместно сътрудничество и…

Подписаха договора за основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ в гр. Лозница

Днес, 17 декември 2021 г. , бе подписан основният Договор за изпълнение на строително-ремонтни работи по проект: „Основен ремонт и…

Община Завет подписа договор по проект за реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж

Община Завет подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ във връзка с одобрено проектно предложение за „Подобряване на…

В МИГ-Завет – Кубрат подписаха договор за инвестиции в инфраструктура за отдих, спорт и туризъм

В последния ден на март Местната инициативна група (МИГ) Завет – Кубрат сключи петнадесетия договор за финансиране на проекти към…

Държавата ще заплаща таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател за стаж и работно място

Държавата ще заплаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по…