Учениците от ОУ „Н. Икономов“ отдъхнаха на лагер по Националната програма „Отново заедно“

Учениците от ОУ „ Никола Икономов“ гр. Разград отдъхнаха на лагер по Националната програма „Отново заедно“ с шестдневен туристически пакет…

Подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства“ – критерии за оценка на проектни предложения

Започна приемът на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“…