21 читалища получават финансова подкрепа от Община Разград за представени от тях проекти

21 читалища получават финансова подкрепа от Община Разград в края на календарната година. Подпомагането на разградските представители на най-старите културни…

Община Завет подписа договор по проект за реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж

Община Завет подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ във връзка с одобрено проектно предложение за „Подобряване на…