Общинските съветници ще осигурят еднократна финансова помощ за подпомагане лечението на Мартин Христов

На последното си за годината заседание Общински съвет-Разград взе решение за осигуряване на еднократна финансова помощ за подпомагане на лечението…

21 читалища получават финансова подкрепа от Община Разград за представени от тях проекти

21 читалища получават финансова подкрепа от Община Разград в края на календарната година. Подпомагането на разградските представители на най-старите културни…

Община Завет подписа договор по проект за реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж

Община Завет подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ във връзка с одобрено проектно предложение за „Подобряване на…