Представиха годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейски фондове на Община Разград за 2019 г.

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев представи по време на публично обсъждане днес годишния отчет за изпълнение на бюджета и…