БМЧК-Исперих проведе традиционната си кампания по случай Световния ден за борба със СПИН

БМЧК-Исперих проведе традиционната си информационна кампания посветена на Световния ден за борба със СПИН. Клуб „Добротворци“ към ПГ „Васил Левски“…

Доброволци на БМЧК в ПГ „В. Левски“-Исперих отбелязаха Международния ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН

На 16 май доброволците към БМЧК в Профилирана гимназия „Васил Левски“-Исперих отбелязаха Международния ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН.…

БМЧК-Разград с кампания по случай 14 февруари – време за смислени решения за младите хора

Български младежки Червен кръст – област Разград проведе информационна кампания за предпазване от ХИВ/СПИН сред връстниците си в областта под…