Иновативна паралелка в СУ „Христо Ботев“, Лозница, проведе урок за обмен на иновативни практики

С бързи темпове растат възможностите за ученици от СУ „Христо Ботев“ град Лозница. Предоставяне на различни и иновативни възможности, възпитание…