Иновативна паралелка в СУ „Христо Ботев“, Лозница, проведе урок за обмен на иновативни практики

С бързи темпове растат възможностите за ученици от СУ „Христо Ботев“ град Лозница.

Предоставяне на различни и иновативни възможности, възпитание в крак с новостите на съвременния живот и обучение по най-ефективния начин – това е основната цел на СУ”Христо Ботев” град Лозница. За втора учебна година училището работи по проект за иновации „Уча в облака” с интегриран учебен предмет „Свят, технологии и математическа логика”.

YouTube

На 8.11.2019г. в училището се проведе урок за обмен на иновативни практики в изпълнение на дейностите по Национална програма „Иновации в действие” на тема „Вредни микроби” – 7 клас. Учебните дейности водиха г-жа Маргарита Петкова – старши учител по биология и химия, и г-жа Нина Въчева – старши учител по математика и ИТ. Гостува едно неиновативно училище – Обединено училище „Христо Ботев” село Друмево, област Шумен, и едно иновативно училище – Средно училище „Васил Левски” град Крумовград. Всяко училище участва в мобилността с по 6 ученици и с по 2 учители. Гости на урока за обмен на иновативни практики бяха г-жа Галина Пенева – старши експерт по природни науки и екология, и г-жа Албена Добрева – старши експерт по професионално образование и обучение от РУО Разград.

Цел на урока бе запознаване на учениците с разнообразните заразни заболявания, причинени от вредните микроорганизми. Четири различни типа задачи провокираха учениците от трите училища – да подходят като учени и разпределят редица заболявания в отделни групи, за да решат редица проблеми, които може да възникнат. В урока ученици и учители си взаимодействаха в Офис 365 и Кахоот – иновативни софтуерни приложения, различни файлове – текст, таблица, тестове.

В резултат на интерактивните методи (извличане и обработване на информация от текст, обобщаване и формулиране на изводи, работа по групи, ролеви игри – редене на пъзел, игрословица), обучението по естествени науки е по-увлекателно, базирано на методи за проучване и разрешаване на проблеми.

Очакванията на Лознишкото училище са, че ще се повиши мотивацията на учениците; ще се развиват технически и аналитични умения; ще се повиши интересът към презентиране и разработване на електронни уроци у учениците; ще се формира креативност и работа в екип.

Гостуващите ученици и техните ръководители се включиха активно в часа, като изпълняваха задачите, предоставени им на хартиен носител. Интерес предизвика играта „Кахоот”, с която, освен че провериха знанията си, учениците и се състезаваха.

Гостите споделиха, че иновативния час е преминал неусетно, интригуващо и полезно и са удовлетворени от посрещането в град Лозница. В края на деня, изпълнен с много емоции, ученици и учители посетиха тренировъчната база на ПФК „Лудогорец” град Разград , където запечатаха скъпи спомени.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе