Експерти проведоха мониторинг по проекта „Иновация за успешна професионална квалификация“ на ПГТС „Христо Смирненски“

Експерти от РУО-Разград проведоха мониторинг на проектът за иновативно училище на Професионална гимназия по транспорт и строителство „Христо Смирненски“-Разград „Иновация…