Седем проекта на Община Разград са включени в Инвестиционната програма за общински проекти в Закона за държавния бюджет на България за 2024 г.

Седем проекта на Община Разград са включени в Инвестиционната програма за общински проекти в Закона за държавния бюджет на Република…

Инвестиции за близо 5 млн. лева в община Разград през 2021 г., кметът обяви и приоритетните обекти за новата 2022 г.

Ледената пързалка ще е безплатна за жителите и гостите на Разград – обяви на заключителната за годината пресконференция на общинското…

До 15 септември 2021 г. МИГ Исперих приема проекти за производствени инвестиции в малки и средни предприятия

Местна инициативна група Исперих приемa проектни предложения по процедура „МИГ Исперих ОПИК 1 – Капацитет за растеж на МСП” от…

В МИГ-Завет – Кубрат подписаха договор за инвестиции в инфраструктура за отдих, спорт и туризъм

В последния ден на март Местната инициативна група (МИГ) Завет – Кубрат сключи петнадесетия договор за финансиране на проекти към…

МИГ-Исперих обяви прием на проекти за инвестиции в земеделските стопанства

Сдружение „Местна инициативна група Исперих” обяви прием на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1…