Общественият съвет по спорта обсъди промени в Наредба №25 за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните клубове

Кметът на Община Разград Добрин Добрев и заместник-кмета по хуманитарните дейности Елка Неделчева участваха в първото заседание на Обществения съвет…