Кметът на Община Исперих връчи свидетелства за професионална квалификация на безработни, преминали обучение за „Текстообработване”

Кметът на Община Исперих инж. Белгин Шукри връчи свидетелства за професионална квалификация на безработни, преминали обучение за „Текстообработване” по професия…