Продължава образователната програма в Районен съд-Разград. Съдия и прокурор представиха темите за правата като граждани

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ реализирана от Районен съд – Разград,…

Лекции за възпитателните мерки при противообществени и хулигански прояви и последиците от детското насилие се проведоха в Районен съд-Разград

Районен съд Разград проведе на 15.03.2021 г. поредица от лекции в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор…