Лекции за възпитателните мерки при противообществени и хулигански прояви и последиците от детското насилие се проведоха в Районен съд-Разград

Снимка: Районен съд - Разград

Районен съд Разград проведе на 15.03.2021 г. поредица от лекции в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и граждански доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2020/2021 година.

При спазване на противоепидемичните мерки, пред ученици от 6, 7“а“ и 7“б“ кл. на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ясеновец лекторите – административният ръководител-председател на Районен съд Разград съдия Нели Генчева и съдия Николай Борисов, на достъпен език представиха темите за възпитателните мерки за деца при противообществени прояви, за хулиганските прояви на непълнолетни лица и последиците от тях, както и за опасностите, които ги дебнат в интернет и как да се предпазят от тях. Магистратите подчертаха, че Районен съд Разград вече има разглеждани дела за обида и клевета във Фейсбук, по едно от които е наложена глоба в размер на 3 500 лева.

Интерес предизвикаха темите за превенцията срещу употреба на наркотични вещества, както и последиците от шофиране без свидетелство за правоуправление на електрически двуколки, триколки, скутери и автомобили.

С примери от личната си практика, те се опитаха да отговорят на всички поставени от подрастващите въпроси.

През учебната 2020/2021 г., Районен съд Разград съвместно с Районна и Окръжна прокуратура ще реализират образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в няколко учебни заведения на територията на община Разград.

Инициативата цели да разшири познанията за съдебната власт – нейните структура и функции, което да направи правосъдието в България по-разбираемо и отворено към обществото и в частност към подрастващите, да спомогне за превенцията на детското насилие и да повиши степента на спазването на законите, както и доверието към съдебната власт.

Продължава образователната програма в Районен съд-Разград. Съдия и прокурор представиха темите за правата като граждани

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе