МКБППМН-Кубрат се включи в инициативата на ученици от СУ „Христо Ботев“, подкрепящи кампанията „Мартеничка с кауза“

Противопоставяне на насилието с разбиране и чувствителност, формиране на толерантност и емпатия у подрастващите са акценти на последната седмица на…