Наредба за изменение и допълнение за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно

Областна дирекция „Земеделие“ – Разград уведомява, че в брой 94 от 29.11.2019 г. на Държавен Вестник е публикувана Наредба за…