Наредба за изменение и допълнение за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно

Областна дирекция „Земеделие“ – Разград уведомява, че в брой 94 от 29.11.2019 г. на Държавен Вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №23 от 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно.

Съгласно чл. 14, ал. 1 и ал. 2 декларация за количество произведено и налично зърно подават всички земеделски стопани, които произвеждат зърно – обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица, царевица, слънчоглед , соя и оризова арпа на обща площ от 5 или повече декара.

YouTube

Декларация приложение №3 се подава ежегодно от земеделските стопани в областната дирекция „Земеделие“ по местонахождението на площите за производство за съответната реколтна година в срок до:

  • 30 септември – за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица;
  • 30 ноември – за царевица, слънчоглед, соя и оризова арпа.

Информацията се предоставя на хартиен носител или по електронен път на следния електронен адрес: [email protected].

Предвидените в наредбата санкции за не подаване на декларация приложение №3 са от 500 лв. до 5 000 лв. физически лица и от 1 000 лв. до 15 000 лв. за юридически лица.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе