„Акансу” ЕООД продължава дейността „Обществена трапезария” и през 2020 г.

След спечелен проект фирма „Акансу” ЕООД гр. Разград, регистриран доставчик на социални услуги, с управител Зекие Чакалова продължава дейността „Обществена…