Община Исперих оборудва интерактивни кабинети в училищата с Европроект

Започна изпълнението на дейностите по проект BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих”, финансиран от ОП…