Във филиала на Русенския университет се проведе онлайн среща с дискусия: „Устойчивост на хранителните системи от преработката до консумацията“

Във филиала на Русенския университет в Разград се проведе онлайн среща – дискусия на тема „Устойчивост на хранителните системи от…