Във филиала на Русенския университет се проведе онлайн среща с дискусия: „Устойчивост на хранителните системи от преработката до консумацията“

Във филиала на Русенския университет в Разград се проведе онлайн среща – дискусия на тема „Устойчивост на хранителните системи от преработката до консумацията“. Срещата се организира от Филиал – Разград на Русенския университет и ЕИЦ Европа Директно – В. Търново и бе с участието на преподаватели, студенти, ученици и партньори от фирми. Присъстваха и преподаватели от Националния университет по хранителни технологии в Киев. Срещата откри проф. д-р Генчо Попов, Директор на Филиал – Разград. Водеща бе Надя Цанева – гл. библиотекар във Филиала.
Дискусията е в рамките на Европейския зелен пакт за конкурентноспособно устойчиво бъдеще. Разговорът бе за биопроизводството и възможностите за защита и възстановяване на биоразнообразието, както и за ключовата роля на пчелите.

Кризата с COVID-19 ни показа, че сме уязвими от загубата на биологично разнообразие и че за всички нас има значение добре работещата хранителна система. В тази връзка наскоро Европейската комисия прие Стратегия за биологичното разнообразие, както и стратегия „От фермата до трапезата“. В началото на дискусията участниците се запознаха с необходимостта от защитата и възстановяването на биоразнообразието. Грижата за природните блага е важна, защото днес в ЕС строго защитени са само 3% от сушата и по-малко от 1% от морските райони. Стремежът е до 2030 г. да бъдат защитени поне 30%, като това е свързано с много усилия от страна на бизнеса и науката. Фермерите също имат важна роля за запазване на биологичното разнообразие. Затова трябва да се стимулира биопроизводството, в т.ч. растениевъдство, земеделие и пчеларство. Представиха се факти за сертифицираните площи за отглеждане на биологични култури в България, които през последните 8 години са се увеличили над 7 пъти. От 2015 г. България заема едно от челните места по площи с лозя, отглеждани по методите на биологичното земеделие в ЕС, което прави възможно производството на биовино. Увеличават се сертифицираните площи за събиране на диворастящи плодове, билки и гъби. На шесто място е страната ни по износ на лечебни растения. България е и най-големия производител на розово и лавандулово масло. Страната ни е и лидер по брой пчелни кошери, отглеждани в съответствие с методите на биологичното земеделие.

YouTube

Интерес предизвика презентацията на Иван Славчев Иванов, студент от Филиал – Разград, който сподели опита си в отглеждането на пчели и производството на пчелен мед. Безспорна е ролята на пчелите за запазване на биоразнообразието. Затова всички участници в срещата бяха единодушни, че пчеларите трябва да бъдат подпомагани от държавата.

Със сигурност дискусията по темата ще продължи, защото за всички е ясно, че от запазването на биологичното разнообразие у нас, зависи производство на безопасна, здравословна и достъпна за всички храна.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе