Учениците от ОУ „И. С. Тургенев“ изработиха атрактивни пана по проект „Подкрепа за успех“

Ученици от ОУ „И. С. Тургенев“, участници в групата за занимания по интереси „Приложни изкуства и арт занимания“с ръководител г-…