Снощи откриха демонстрационен парк с над 160 вида растителност

Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и главният секретар на Областна администрация Михаил Тодоров бяха гости на откриването на демонстрационния…

В края на месеца стартира проекта по “Паркоустрояване на зелените площи в жк. Орел”

ПРОЕКТ: „ПАРКОУСТРОЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ В КВ. “ОРЕЛ”, ГРАД РАЗГРАД“ АДБФП BG16RFOP001-1.023-0001-C02 БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА РАЗГРАД На 30.05.2018 година от 10:30 часа в…