Тол системата ще може да се използва за установяване на нерегламентирани пътнически превози

Данните, постъпващи в Електронната система за събиране на такси за ползване на платената пътна мрежа на база време (е-винетка) и…