Контрол от ОДМВР – Разград върху пиротехническите изделия с увеселителна цел и носене и употреба на оръжие и боеприпаси

По време на Коледните и Новогодишни празници е засилено използването на пиротехнически изделия – т. нар. пиратки и фойерверки. За…

Изменя се наредбата за дейностите, свързани с оръжията и пиротехническите изделия и контрола над тях

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с…