Изменя се наредбата за дейностите, свързани с оръжията и пиротехническите изделия и контрола над тях

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях в и от Въоръжените сили на Република България.

Предмет на изменението и допълнението на Наредбата са дейностите по съхранението и отчета, техническите прегледи, регламентните работи, обслужването, ремонта и изпитванията на ОБВВПИ, дейностите с отпадъчните барути и взривни вещества, получени в резултат на утилизация на боеприпаси и параметрите при оценка на излишни ОБВВПИ.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе