Одобрени са допълнителни разходи за дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи от резерва по Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 година.

С постановлението се одобряват допълнителни разходи в размер до 1 500 000 лева по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. за осигуряване на навременно организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната през 2020 г., с оглед превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе